Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
Päivä(t): 22.5.2017
18:00 - 21:00

Tapahtumapaikka
Valo-talo

Kategoriat


Ilmoitautuminen alkaa kello 17:30.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen esityslista
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle.
  • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan yksi (1) tilintarkastaja, yksi (1) toiminnantarkastaja sekä heille varatarkastajat. Tilintarkastajan ja hänen varamihensä tulee olla hyväksytty tilintarkastaja (KHT tai HTM) tai tilintarkastusyhteisö.
  • Käsitellään sääntömuutosehdotuksia
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.